Arguvan Malmüdürlüğü Telefon Rehberi
Adı Soyadı ÜnvanıTelefon
Dahili
Fax
Sema KALKIZ Malmüdür V. 0 422 771 20 17
0 422 771 20 17
Muhasebe Servisi
Milli Emlak Servisi
Kadir EMİŞTEKİNV.H.K.İ0 422 771 22 30